Dni Pamięci Kard. Stefana Wyszyńskiego 03.10.2014

„….rozglądam się tu, jak gdybym ty był dopiero pierwszy raz, jakbym tu niemieszkał przez rok. Przywieziono mnie tu w nocy, wywieziono o świcie, w samochodzie, którego szyby zamazane były błotem, więc nie widziałem nic. Mogłem się domyślać, że tu jest kościół – widziałem wieżę. Z początku słyszeliśmy głosy, dzwony na Anioł Pański, potem już nic. Dopiero bodajże w Nowy Rok, gdy znaleźliśmy się w końcu ogrodu, a drzwi od kościoła może się otworzyły, doszły do nas słowa kolędy: „Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czara mocy…” Tyle do nas doszło, nic więcej”….

(z homilii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski wygłoszonej
w Stoczku Warmińskim podczas odwiedzin w dniu 28.04.1958 r.)

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski podczas odwiedzin Sanktuarium Matki Pokoju w 1958 roku wspominał o uwięzieniu w tym miejscu: „...Nie wiedziałem wtedy – powiedział Ksiądz Prymas –

że byłem tak blisko Obrazu Matki Bożej słynącego łaskami. Gdy słyszę, jak się tu modlicie i śpiewacie, widzę, że byłem pod potężną opieką waszej i mojej Pani. I odczuwałem Jej zwycięską opiekę.….”
W tym roku w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim trwają obchody 60. rocznicy uwięzienia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Zobacz zdjęcia z uroczystości


W imieniu Księży Marianów posługujących

w Sanktuarium Matki Pokoju serdecznie zapraszam:
na obchody Dni Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędą się dnia 3 października 2014r.
w Stoczku Klasztornym oraz 6 października 2014 r.
na lotnisku Wilamowo k. Kętrzyna.

 

Dni Pamięci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego są wspaniałą okazją do przypomnienia nam wszystkim postaci i nauczana Prymasa Tysiąclecia. Szczególnie młode pokolenie powinno dobrze poznać Tego Wielkiego Polaka, Jego nauczanie, zasługi dla Kościoła i Narodu Polskiego oraz wielki wkład w odzyskanie wolności.

 

Ks. Wojciech Sokołowski MIC
Kustosz Sanktuarium Matki Pokoju
w Stoczku Klasztornym

 

Dni Pamięci
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

PROGRAM  OBCHODÓW

3 października 2014 r. (piątek)

Stoczek Klasztorny  

Sanktuarium Matki Pokoju

 

 

16.30       Różaniec (prowadzą uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie)

17.00       Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem księdza kustosza Wojciecha Sokołowskiego w intencji o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Po zakończeniu Liturgii przejście z krzyżem do „Kalwarii Prymasa” w ogrodzie klasztornym, zapalenie zniczy i odmówienie modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Krzyż niosą uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Runowie.

Do Stoczka Klasztornego prosimy zabrać ze sobą symboliczny znicz, który zapalimy przy Kalwarii Prymasa w klasztornym ogrodzie.

18.30       Poczęstunek dla wszystkich gości, młodzieży i dzieci w klasztornym refektarzu dla pielgrzymów oraz w sali domu pielgrzyma


 

6 października 2014 r. (poniedziałek)

Lotnisko Wilamowo k. Kętrzyna

 


11.50       Zbiórka przed obeliskami kompanii honorowych, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców regionu

12.00       Uroczysty Apel (okolicznościowe wystąpienia, złożenie kwiatów pod obeliskiem poświęconym Słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i obeliskiem ku czci św. Jana Pawła II – największego lotniczego pielgrzyma świata)

12.30       Przegrupowanie kompanii honorowych, pocztów  sztandarowych i publiczności do hangaru lotniczego

12.40       Liturgia Słowa Bożego-tradycyjnie celebrowana w hangarze lotniczym

14.00       Koncert orkiestry wojskowej z pokazem musztry paradnej

14.30        „Oferta kulinarna” z wojskowej kuchni

15.00-17.00      Spotkanie harcerzy przy ognisku

Logowanie