Kontakt
stomasz
23/04/2013 16:35

Zgromadzenie Księży Marianów
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński

78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

 

Wiadomości

Wielkanoc 2018

Kalendarium

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

List Księdza Kustosza

Dzień Pamięci Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

Dzień Pamięci Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

4 października 2013 r. (piątek)

Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju

 


 

1630       Różaniec (prowadzą uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie)

 

1700       Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem księdza infułata Adolfa Setlaka
w intencji o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W imieniu Księży Marianów posługujących w Sanktuarium Matki Pokoju witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą Eucharystię. W dniu dzisiejszym obchodzimy w sanktuarium Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już od kilku lat gromadzimy się na początku października w naszym sanktuarium, które jest miejscem kultu maryjnego, miejscem pielgrzymkowym, ale które jest też miejscem uwiezienia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby modlić się o Jego rychłą beatyfikację.

W tym roku przeżywamy bardzo ważne wydarzenia w życiu Sanktuarium 30 rocznica koronacji cudownego Obrazu Matki Pokoju, której dokonał bł.Jan Paweł II w dniu 19 czerwca 1983 roku w Częstochowie, za kilka dni dokładnie 12 października będziemy obchodzili 60-ta rocznicę uwięzienia w stoczkowskim klasztorze Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, a dnia 8 grudnia przypada 60-ta rocznica oddania się osobistego Matce Bożej Kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas uwięzienia w stoczkowskim Klasztorze.

Witam bardzo serdecznie głównego celebransa dzisiejszej Mszy Świętej, księdza infułata Adolfa Setlaka, który jest związany już od dawna z naszym sanktuarium i jest wielkim czcicielem Matki Pokoju i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już teraz chciałbym podziękować  księdzu za pozytywną odpowiedz na nasze zaproszenie, aby przewodniczyć dzisiejszym Uroczystościom. Witam bardzo gorąco wszystkich pozostałych koncelebransów: ks.Romana Chudzika z Lidzbarka Warmińskiego z parfaii pw.św.Piotra i Pawła-wicedziekana naszego dekanatu, ks.Michała Czaję z Rogóża z parafi pw. św.Barbary i ks.Gracjana Hebdę-katechetę z diecezji krakowskiej.

Cieszę się z obecności dzieci i młodzieży, która razem z dyrekcją i nauczycielami przybyła na dzisiejszą Eucharystię. Witam bardzo gorąco i serdecznie uczniów szkół, nauczycieli na czele z dyrekcją, których patronem jest Prymas Tysiąclecia: z Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Smolajnach, z Publicznego Gimnazjum w Lubichowie, z Gimnazjum nr.1 z Lidzbarka Warmińskiego, z Gimnazjum nr.2 z Kętrzyna, ze Szkoły Podstawowej nr.3 z Lidzbarka Warmińskiego, z Zespołu Szkół nr 1 w Kętrzynie, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Runowie(dziękuje wam moi drodzy za przygotowanie rozważań i poprowadzenie modlitwy różańcowej przed Cudownym Obrazem Matki Pokoju, po zakończeniu Liturgii nastąpi przejście z krzyżem do „Kalwarii Prymasa”, który niosą uczniowie z Runowa).

Dni pamięci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego to wspaniała okazja do przypomnienia nam wszystkim postaci i nauczania Prymasa Tysiąclecia, a szczególnie młode pokolenie powinno dobrze poznać Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jego zasługi dla Kościoła i Narodu Polskiego.

Na dzisiejszą Eucharystię przybyli nasi parafianie i przybyło dużo zaproszonych gości, których serdecznie witam, ale pozwólcie, że obecność niektórych chciałbym zauważyć: Witam władze naszej gminy w Kiwitach Pana Wiesława Tkaczuka-wójta Gminy w Kiwitach wraz z małżonką, Pana Jacka Pawlika-Zastępcę Wójta Gminy w Kiwitach wraz z małżonką, Panią Martę Wójcik- dyrektora Instytutu Prymasowskiego, Pana Stanisława Tołwińskiego-Prezesa Aeroklubu Krainy Jezior.

W tym miejscu chciałbym skierować serdeczne słowa wdzięczności dla Pana Prezesa, który zainaugurował Dni Pamięci na lotnisku w Wilamowie k.Kętrzyna 13 lat temu, a od 8 lat łączą się z Obchodami Dnia Pamięci w Stoczku Klasztornym.

W dniu dzisiejszym w naszym sanktuarium rozpoczęła się Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli Szkół Prymasowskich(konferencja potrwa do niedzieli). Uczestnicy tej Konferencji biorą udział w dzisiejszej Eucharystii. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam bardzo serdecznie Prezesa  Stowarzyszenia Pana Tadeusza Jadam i Panią Iwonę Czarcińską- Wiceprezes Stowarzyszenia. Witam wszystkich dyrektorów i kadrę wychowawczą, która przybyła na tegoroczną Konferencję do Stoczka Klasztornego, Sanktuarium Matki Pokoju. i miejsce uwięzienia Prymasa Tysiąclecia.

 

Ksiądz Adolf sprawuje Msze Św. w intencji o rychłą beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ja sprawuje tę Eucharystię w intencji za śp.Marię o łaskę nieba, pozostali kapłani w intencji własnej. 

Ks. Wojciech Sokołowski MIC

Kustosz Sanktuarium Matki Pokoju

Po zakończeniu Liturgii przejście z krzyżem do „Kalwarii Prymasa” w ogrodzie klasztornym, zapalenie zniczy i odmówienie modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Krzyż niosą uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Runowie.

1830       Poczęstunek dla wszystkich gości, młodzieży i dzieci w klasztornym refektarzu dla pielgrzymów oraz
w sali domu pielgrzyma

 

 

 

5 października 2013 r. (sobota)

Lotnisko Wilamowo k. Kętrzyna

 

1150       Zbiórka przed obeliskami kompanii honorowych, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców regionu

 

1200       Uroczysty Apel (okolicznościowe wystąpienia, złożenie kwiatów pod obeliskiem poświęconym Słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i obeliskiem ku czci bł. Jana Pawła II – największego lotniczego pielgrzyma świata)

1230       Przegrupowanie kompanii honorowych, pocztów sztandarowych
i publiczności do hangaru lotniczego

1235       Okolicznościowe wystąpienie profesora Jana Żaryna

1250       Liturgia Słowa Bożego

1310       Koncert orkiestry wojskowej z pokazem musztry paradnej

1330       Oferta kulinarna z wojskowej kuchni

1500-1700     Spotkanie harcerzy przy ognisku

 

 

6 października 2013 r. (niedziela)

Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju

 

1230       Uroczysty koncert poświęcony Sł. Bożemu Prymasowi Tysiąclecia

Koncert przygotowany przez wykładowców i studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem prof. Mikołaja Moroza.

Utwory:

J. S. Bach - Preludium i fuga G-dur BWV 541 (organy solo)
G. Caccini - Ave Maria
C. Franck - Panis Angelicus
F. Schubert - Ave Maria
D. Buxtehude - preludium chorałowe: Nun bitten wir den heiligen Geist
BuxWV 208 (organy solo)
Steal away to Jesus (negro spiritual)
S. Moryto - antyfony maryjne: Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Caelorum
J. Rutter - The Lord bless you and keep you
L. J-A. Lefebure-Wely - Sortie (organy solo)

 

fot. Tomasz Holiczko

Logowanie