Najnowszy numer kwartalnika "Matka Pokoju"

 

 

1(55) 2012


Nie osiągniemy pokoju w świecie, w którym nie szanuje się godności człowieka od poczęcia aż do starości; gdzie dobra doczesne i interesy państwa stawiane są ponad dobrem człowieka. Naglącą potrzebą, o którą musi zadbać każdy z nas, zarówno politycy, kapłani, nauczyciele, jak i rodzice jest: „uznać wysoką godność człowieka” (kard. S. Wyszyński). Autorzy najnowszego numeru „Matki Pokoju” ukazują, że wszystko, co uderza w człowieczeństwo i odziera człowieka z najwyższych wartości jest wyzwaniem do walki ze złem i do budowania harmonii i sprawiedliwości społecznej.

 

 

 


W numerze przeczytasz:
Katecheza pokoju Benedykta XVI, Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju  

Temat przewodni: Pamiętajmy o człowieku, a tu:
Uwierzyć w wielkość człowieka
Życie nadal ma sens
Zaufanie do człowieka
Wychować nowe pokolenie

Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia, a tu:
Człowiek uszanowany
Miłość Boga do człowieka

    Nasza świątynia pokoju, a tu:
Dni Pamięci Prymasa Tysiąclecia i bł. Jana Pawła II
Odnowiona część krużganków
Wielka lekcja historii w sanktuarium Pokoju
Po plenerze malarskim w Stoczku warmińskim
Służył Stoczkowskiej Matce Pokoju, wspomnienie o
   śp. ks. Ryszardzie Kukiełce MIC, kustoszu Sanktuarium
   w latach 1957-2011


Chcesz być bliżej sanktuarium w Stoczku Warmińskim
 i żyć orędziem pokoju
– czytaj kwartalnik „Matka Pokoju”

 
Logowanie