Zapisy ze Stoczka - kalendarium życia - list do ojca
bogumil
30/01/2010 01:56

W tym miejscu zgromadziliśmy fragmenty osobistych zapisków Sługi Bożego, Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, które sporządził w okresie swojego uwięzienia w Stoczku Klasztornym (Warmińskim). Poniżej znajduje się nawigacja (1,2,3...), która pomoże Ci w odczytaniu kolejnych fragmentów wspomnień.

KALENDARIUM

życia kard. Stefana Wyszyńskiego

3 VIII 1901 – narodziny w Zuzeli nad Bugiem  

3 VIII 1924 – święcenia kapłańskie w katedrze włocławskiej

1929 – doktorat z prawa kanonicznego na KUL-u

1929-1930 – stypendium naukowe w Austrii, Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i Niemczech

21 X 1941 – aresztowanie przez gestapo i zwolnienie po przesłuchaniu

VI 1942 – kapelan niewidomych dzieci W Laskach; nauczyciel tajnych kompletów

III 1944 – kapelan AK w rejonie Kampinosu w stopniu porucznika, ps. Radwan III

VII 1944 – współorganizator szpitala powstańczego w Laskach

12 V 1946 – święcenia biskupie z rąk Prymasa Augusta Hlonda na Jasnej Górze

12 XI 1948 – arcybiskup metropolita Gniezna i Warszawy, Prymas Polski

IV 1951 – pełnomocnik specjalny Piusa XII do kierowania kościołem w Polsce

26 IX-12 X 1953 – więziony przez władze PRL w Rywałdzie królewskim

12 X 1953-6 X 1954 – więziony w Stoczku Warmińskim

8 XII 1953 – osobiste oddanie się Matce Najświętszej w Stoczku Warmińskim

6 X 1954-27 X 1955 – więziony w Prudniku Śląskim

27 X 1955-28 X 1956 – więziony w Komańczy

26 VIII 1956 – Jasnogórskie Śluby Narodu na pustym tronie Prymasa Polski wiązanka biało-czerwonych kwiatów

18 V 1957 – insygnia kardynalskie z rąk Piusa XII

1962-1965 – udział w czterech sesjach Soboru Watykańskiego II

15 IX 1964 – przekazanie przez Episkopat Polski Pawłowi VI prośby o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła I poświęcenie świata Jej Niepokalanemu Sercu

18 XI 1965 – orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci

3-4 V 1966 – uroczystości Millenium Chrztu Polski na Jasnej Górze

5 IX 1971 – Akt oddania świata Maryi Matce Kościoła

8 XII 1975 – udział w ogłoszonym przez Pawła VI Akcie oddania świata Matce Bożej

14-16 X 1978 – uczestnik konklawe, które wybrało Jana Pawła II

28 V 1981 – odejście do Pana w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

Logowanie