Charakterystyka i atrakcje regionu
pawels
02/02/2010 16:50

Klasztor Ksieży Marianów w Stoczku Warmińskim (Klasztornym) znajduje się na terenie powiatu lidzbarskiego w północno-wschodnim regionie Polski, w województwie warmińsko-mazurskim. Graniczy z gminami Kiwity, Lidzbark Warmiński i Bartoszyce.

Ziemia lidzbarska usytuowana jest na pograniczu Równiny Orneckiej, Wzniesień Górowskich, Pojezierza Olsztyńskiego i Niziny Sępopolskiej. Graniczy z powiatami: bartoszyckim, olsztyńskim, ostódzkim, elbląskim i braniewskim.

Powiat Lidzbarski jest częścią "Zielonych Płuc Polski". Bogactwem tych ziem są dobre gleby, łagodny klimat, zasoby wód, różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego. Niewiele zmieniony krajobraz naturalny pozwolił na utworzenie obszarów prawnie chronionych, m.in. Rezerwatu Bobrów na rzece Pasłęce. Osobliwością przyrodniczą jest także Użytek Ekologiczny Ptactwa w Bartnikach, położony 2 km. od gminy Kiwity oraz "Żegockie Błota" - ornitologiczny rezerwat przyrody - ostoja ptactwa wodnego.

O Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński położony jest na "Szlaku Kopernikowskim", na przełomie dwóch rzek - Łyny i Symsarny, w odległości 48 km od Olsztyna i około 30 km od północnej granicy państwa. Piękna dolina, w której leży miasto otoczona jest malowniczymi wzgórzami, z bogatą florą i fauną. Mało przekształcone środowisko jest ostoją dzikiej zwierzyny i ptactwa.

Pejzaże, które można tu podziwiać do złudzenia przypominają krajobrazy górskich szlaków. Szczególnie niezwykłym miejscem jest przełom rzeki Symsarny z pięknym krajobrazem, przez który, wzdłuż rzeki, prowadzi 2,5 kilometrowa ścieżka turystyczna.

Lidzbark to miasto przyjazne turystom także zimą. Na wzgórzu zwanym Górą Krzyżową funkcjonuje Ośrodek Sportów Zimowych. Wzgórze usytuowane jest przy drodze nr 51 i sąsiaduje z hotelem "Pod Kłobukiem". Ośrodek działa przez okrągły rok. Góra służy rowerzystom jako cross, którego długość wynosi 1,5 km, zimą zaś tor jest wykorzystywany przez narciarzy biegowych. Istnieje również możliwość skorzystania z toru saneczkowego i skoczni narciarskiej. Góra posiada trasy zjazdowe, dostosowane do różnych poziomów umiejętności narciarskich. Wszystkie stoki są oświetlone, a w przypadku braku śniegu, sztucznie naśnieżane.

Lidzbark Warmiński przez prawie 400 lat był stolicą historycznej krainy Warmii. Dzięki swemu położeniu, licznym zabytkom wysokiej klasy i wybitnym mieszkańcom ówczesnych czasów często nazywany jest "perłą Warmii". Wymieniając sławnych mieszkańców miasta nie sposób nie wspomnieć o Mikołaju Koperniku, Ignacym Krasickim, Marcinie Kromerze, Stanisławie Grabowskim.

Gmina Lidzbark Warmiński

Gmina jest położona na Pograniczu Pojezierza Mazurskiego i Wzniesienia Sępopolskiego. Zaliczana jest do części "Zielonych Płuc Polski". Na terenie gminy znajdują się trzy malowniczo położone jeziora, wokół których funkcjonuje dobrze rozwinięta baza turystyczna. Do największych jezior należy Jezioro Blanki o powierzchni 458 ha. W jego sąsiedztwie są położone wsie Suryty, Gajlity, Potryty, Blanki. Nad jeziorem Symsar znajduje się Ośrodek Turystyczny PTSM "Świteź", proponujący zaplecze gastronomiczne, pole namiotowe i campingowe oraz miejsca noclegowe w schronisku młodzieżowym.

Jezioro Wielochowskie - trzecie pod względem wielkości, jest otoczone polami uprawnymi. Znajduje się tu obiekt turystyczny "Biały Łabędź", pola namiotowe, sklep-bar, wypożyczalnia sprzętu wodnego. Dużo uroku posiadają także rzeki: Łyna, Symsarna, Elma, Kirsna, Drwęca uchodząca do Pasłęki.

Nad rzeką Symsarną, dwa kilometry od Lidzbarka Warmińskiego, wśród pięknych lasów znajduje się ośrodek wypoczynkowy "Zacisze Leśne", które oferuje możliwość skorzystania z noclegu a także z posiłków. Lasy stanowią w gminie 26% obszaru. Dominuje w nich sosna, świerk, dęby, buki, brzozy i graby. Ze zwierząt najliczniej występuje sarna, w lasach mieszanych można spotkać dzika a nawet borsuka. Lisy, kuny, tchórze i łasice reprezentują rząd drapieżnych.

Ciekawe miejsce to także tzw. Cmentarz Rumuński, który funkcjonował tu w latach 1014-1918. Są na nim pochowani Rosyjscy Rumuni, Niemcy, Włosi, Brytyjczycy, Serbowie. Jako jeńcy obozowi wykorzystywani byli do pracy m.in. przy budowie kolei do Bartoszyc.

Większość materiałów pochodzi ze strony www.powiatlidzbarski.pl oraz www.warmia.mazury.pl

 
Logowanie