Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym (8 grudnia 2013r)

W dniu 8 grudnia obchodziliśmy w Kościele  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to Tytularna Uroczystość Zgromadzenia Księży Marianów, podczas której marianie odnawiają śluby zakonne. Eucharystii w Stoczkowskim Sanktuarium o godz.1130 przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lenga-marianin z Licheńskiego Sanktuarium. Po modlitwie po Komunii św. przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa ksiądz Arcybiskup odmówił Akt Oddania się Matce Bożej Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ponieważ 8 grudnia minęła 60.rocznicę oddania się Matce Bożej w duchową niewolę Prymasa Tysiąclecia w kaplicy więziennej podczas uwięzienia w stoczkowskim klasztorze. Po odmówieniu Aktu Oddania się Matce Bożej Kardynała Stefana Wyszyńskiego ksiądz Arcybiskup odmówił modlitwę błogosławieństwa ołtarza głównego po zakończeniu renowacji oraz odmówił  modlitwę błogosławieństwa rozbudowanych organów.

 

MODLITWA  BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OŁTARZA  GŁÓWNEGO PO ZAKOŃCZENIU RENOWACJI

Drodzy bracia i siostry, nasza wspólnota z radością zgromadziła się na błogosławieństwo ołtarza głównego po zakończeniu renowacji. Błagajmy Boga, aby łaskawie wejrzał na naszą modlitwę i udzielił nam swojego błogosławieństwa.

Błogosławiony jesteś Boże za dar tej świątyni, wybudowanej na cześć Matki Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wejrzyj Boże na ten odnowiony ołtarz wybudowany na Twoją chwałę i ku pożytkowi wiernych. Niech on będzie miejscem uwielbienia i dziękczynienia, ołtarzem przed którym spełniać będziemy święte obrzędy Ofiary Chrystusa.

Boże prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo również i dla nas zgromadzonych dzisiaj przed ołtarzem, o błogosławieństwo dla tych, którzy zdecydowali o przyznaniu środków finansowych na odnowienie ołtarza oraz dla tych, którzy pracowali przez kilka lat, wykonując prace konserwatorskie, naprawy stolarskie i prace pozłotnicze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

Ołtarz główny w Stoczku Klasztornym-rys historyczny

W 1712 roku dobudowano do kościoła-rotundy prostokątną nawę jako prezbiterium, a w niej drewniany ołtarz, w którym umieszczono cudowny obraz Matki pokoju(1713 r.).Bogato zdobiony ołtarz wykonał Krzysztof  Peucker, ten sam, który wybudował główny ołtarz w Świętej Lipce. Ołtarz był remontowany w latach 1873 i 1979.

Prace konserwatorskie podczas renowacji ołtarza zostały wykonane w pracowni konserwatorskiej mgr Barbary Kulczyńskiej-Nowak z zespołem w Olszynie. Naprawy stolarskie ołtarza wykonał Marek Nowak a prace pozłotnicze Dorota Więckiewicz

 Przed Renowacją Ołtarza Głównego

 

MODLITWA  BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ROZBUDOWANYCH  ORGANÓW

Panie Boże, Ty jesteś nieprzemijającym pięknem, Ty mądrze rządzisz światem i z dobrocią przyozdabiasz ziemię. Ciebie wielbią zastępy Aniołów, zawsze posłuszne Twoim rozkazom. Twoją chwałę głoszą ciała niebieskie, niezmiennym ruchem wykonując nakazy Twojego Prawa.

Wszyscy odkupieni jednogłośnie opiewają Twoja świętość i z radością wielbią Cię sercem, ustami i życiem. Także my, lud Twój święty, zgromadzeni w bazylice Matki Pokoju z rozradowanym sercem pragniemy złączyć nasze głosy z pieśnią wszechświata.

Prosimy Cię pobłogosław + te rozbudowane organy, aby nasze hymny pochwalne jeszcze godniej brzmiały przed obliczem Twojego majestatu. Niech nasze uwielbienia i prośby, wspierane dźwiękiem organów wznoszą się ku Tobie w doskonałej jedności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Organy Pokoju w Stoczku Klasztornym-rys historyczny

W 1695 roku gwardian bernardynów O.Kazimierz Sosnowski sprawił organy, które się nie zachowały. Drugie organy zbudował  w 1745 roku Jan Westhoff z Braniewa a remontował J.Rohn z Ornety w XIX wieku. W 1903 roku ksiądz Andreas Boenigk zakupił „prawie nowe organy” od firmy Goebel-Terletzki z Królewca, w których użyto część piszczałek ze Stoczka Klasztornego i Lidzbarka Warmińskiego.Pneumatyczne,14- głosowe organy z których w 1918 roku zabrano na wojnę piszczałki cynowe z prospektu, które zrekonstruował Bruno Goebel w 1924 roku. W 1964 roku Księża Marianie uzupełnili piszczałki zrabowane 1945 roku. W latach 1974-1976 Pan Marian Nawrot z okazji remontu i przebudowy organów dodał 14 głosów, wymienił kontuar i trakturę. 4 lipca 1976 roku biskup Józef Drzazga poświęcił 28-głosowe organy jako „Organy Pokoju”, wotum błagalne o koronację obrazu, wolność Polski i Kościoła z obietnicą  dodania trzeciej klawiatury i ozdobienia organów, jeśli te łaski uzyskamy. Ksiądz biskup ufundował głos Szarf 4 chórowy. Od 1983 roku po koronacji Obrazu Matki Pokoju przez bł.Jana Pawła II organy zostały ozdobione przez Panią Helenę Bartoszewską. Wystrojem „rządzi” figurka Królowej Męczenników-kopia cudownej stoczkowskiej z XVII w., okradzionej z kosztownego stroju  w 1945 r., a zniszczonej przez strażników Prymasa-Więżnia w 1953 r. Chór zdobią figury świętych pochodzące z kilku usuniętych ołtarzy w końcu XIX w. W urnach zgromadzono ziemię ze 160 miejscowości wojennych. Figura archanioła Gabriela z różańcem przypomina słowa papieskie z chwili koronacji Cudownego Obrazu: ”Wypraszajcie pokój dla całej ziemi”. W latach 1998-2008 Adam i Roman Nawrot oraz ks.Kazimierz Chrostowski-marianin ze Stoczka Klasztornego kontynuowali dalszą rozbudowę organów, uzyskując 57 głosów i 4000 piszczałek. Kontuar 3-klwiaturowy jest darem z Torunia dla Sanktuarium Matki Pokoju. Organy są pomnikiem wdzięczności Matce Pokoju za koronację Cudownego Obrazu, za wolność Ojczyzny i Kościoła, za poległych na wojnach i ocalenie dzieci poczętych. Od 2009 roku trwa intonacja i strojenie kolejnych głosów. Czwarta klawiatura steruje zespołem głosów cyfrowych ”Magnifikat-Pro life”. Ksiądz Kazimierz Chrostowski-organista w Sanktuarium Matki Pokoju dziękuje wszystkim ofiarodawcom za pomoc w rozbudowie organów, Matce Pokoju za uzdrowienie i łaskę kapłaństwa, a Prymasowi Tysiąclecia za to, że sprawił z nieba rozbudowę organów o 25 głosów na 25-lecie koronacji Cudownego Obrazu.

 

 

fot. Tomasz Holiczko

Logowanie