Kapliczki przydrożne na terenie Stoczka Klasztornego
pawels
04/01/2010 14:01

Przy drodze do wsi Stoczek biegnącej początkowo przez las, w odległości około 300 m od klasztoru, po prawej stronie, wzniesiono około 1742 r. murowaną kapliczkę w kształcie konchy na wysokim masywnym cokole, na planie nieregularnego wieloboku (pięciobok z ośmioboku).

W półokrągłej niszy znajduje się drewniana rzeźba NMP Niepokalanie Poczętej - Immaculaty autorstwa Krzysztofa Perwangera. Jak podaje A. Boenigk, jeszcze na początku XX w. wokół kapliczki rosły stare lipy – do dziś pozostały po nich cztery pnie świadczące, że rosły w skupinie po południowej stronie kapliczki.

Przy drodze do wsi Klejdyty po prawej stronie drogi w odległości około 13 m od jej krawędzi, znajduje się barokowa kapliczka z 1749 roku. Obecna, wyrazista kolorystyka kapliczki - to próba powrotu do jej pierwotnych barw w oparciu o zachowane fragmenty polichromii. Ponieważ w ostatnich latach zmienił się przebieg drogi w tym fragmencie, kapliczka obecnie odwrócona jest tyłem do drogi. W jej półkolistej wnęce pierwotnie znajdowała się drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem również wykonana przez Krzysztofa Perwangera (z 1749 roku). Kapliczka wzniesiona jest na planie nieregularnego wieloboku (5/8). Na cokole wzmocnionym na narożach skarpami, nisza obramowana jest półwałkiem na podkładce, flankowana zdwojonymi pilastrami, których boki ozdobiono wydłużonymi płycinami o wyokrąglonych bokach. Całość zwieńczona jest trójkątnym ogzymsowanym tympanonem. We wnęce kapliczki obecnie znajduje się współczesna figura. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykonana przez Krzysztofa Perwangera przeniesiona została do współczesnej kapliczki usytuowanej przy drodze do Klejdyt, niemal naprzeciwko zespołu pielgrzymkowego, frontem zwróconej do drogi i klasztoru. Kapliczka ta nawiązuje formą do wyżej opisanej kapliczki barokowej.

Przy pierwotnej drodze do wsi Kierwiny (obecnie nieco przesuniętej w kierunku południowo-wschodnim) usytuowana jest kapliczka z roku 1752. Kapliczka wzniesiona jest na planie nieregularnego pięcioboku (5/8), na masywnym cokole. W części centralnej wykonana jest półkolista nisza, flankowana zdwojonymi pilastrami, zwieńczona ogzymsowanym trójkątnym tympanonem. Sklepienie niszy wsparto na delikatnym gzymsie. W niszy kapliczki umieszczono drewnianą rzeźbę św. Franciszka z 1752 roku. Rzeźba nieznanego wykonawcy jest naśladownictwem rzeźby św. Franciszka z kościoła.

Przy drodze do wsi Kiersnowo nieopodal wschodniego narożnika ogrodzenia klasztornego znajduje się barokowa kapliczka, w której umieszczona jest rzeźba św. Antoniego z 1761 roku.

 ks. Paweł Śmierzchalski MIC

 
Logowanie