Kontakt
bogumil
21/02/2013 12:23

Zgromadzenie Księży Marianów
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Tel.: +48 89 7660911
e-mail: marianie@stoczek.pl

Wiadomości

Wielkanoc 2018

Kalendarium

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

List Księdza Kustosza

Plener Malarski "Piękno i Harmonia za Murami" 25.05.-02.06.2013

Od ośmiu lat klasztor w Stoczku przyjmuje w swoje gościnne progi artystów - plastyków, którzy tu, w cieniu Matki Pokoju, organizują swoje plenery.Przybywają grupy młodzieży i dzieci, profesjonalistów i amatorów, którzy pod okiem mistrzów doskonalą swój warsztat malarski. Poniżej prezentujemy jedną z tegorocznych grup plenerowych. To trzynastu artystów, którzy przybyli na Ogólnopolski Plener Malarski pn. "Piękno i Harmonia za Murami". Miał on miejsce w dniach od 25 maja do 2 czerwca. W roku jubileuszowym (60 rocznica uwięzienia Prymasa w Stoczku) w naturalny sposób tematem przewodnim dla twórców stała się postać Sługi Bożego Kard. S. Wyszyńskiego. Powstało wiele pięknych portretów Prymasa. Oczywiście nie zabrakło pejzaży, motywów kwiatowych, architektury. Zaskoczyła też wszystkich piękna kopia obrazu Matki Pokoju. Dzięki zaangażowaniu i charyzmie komisarza pleneru - Pani Teresy Pietras - znakomitej akwarelistki, wszystko przebiegało w harmonii, przyjaznej atmosferze i wzajemnej akceptacji. W organizację pleneru niemały wkład wniósł też Pan Tomasz Holiczko, który wziął na siebie całą logistykę przedsięwzięcia. Wszystkim artystom, organizatorom, komisarzowi należą się wielkie podziękowania!

Obecność ludzi wrażliwych na piękno, a takimi zazwyczaj są artyści, daje takim miejscom jak Sanktuarium w Stoczku, jeszcze wyraźniejszy kolort duchowości. Zamienia ten mały skrawek ziemi w prawdziwy Raj, choć na chwilę pozwala zapomnieć o codziennej szarości, bo wszyscy uczestniczą w Boskim dziele stworzenia. Niech Matka Pokoju wyprosi artystom pomnożenie talentów, a tych z nas, którzy obojętnie przechodzą obok piękna, obdarzy łaską wrażliwości na Boże dzieła.

Z pozdrowieniami

Ks. Grzegorz Deryngowski MIC

Kustosz Sanktuarium Matki Pokoju

Galeria fotografii:

 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Ula Jastrzębska

fot. Tomasz Holiczko
Wiadomości

Program Uroczystości Odpustowych

 

 

 

 

 

Czytaj..

Wielkanoc 2018

Przed nami ostatnie dni Wielkiego Postu, nastepnie Wielki Tydzien, Triduum
Paschalne i Uroczystosc Zmartwychwstania Panskiego. Tradycyjnie z okazji Swiat
Wielkanocnych pisze kolejny list i pragne złozyc zyczenia swiateczne.

Przed nami ostatnie dni Wielkiego Postu, następnie Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycyjnie z okazji Świąt Wielkanocnych pisze kolejny list i pragnę złożyć życzenia świąteczne.

Czytaj..

Kalendarium

 

 

Czytaj..

Logowanie