Zapraszamy do prenumeraty
stomasz
08/06/2011 13:30

Sposób i warunki nabywania „Matki Pokoju”

Kwartalnik „Matka Pokoju” rozprowadzany jest drogą prenumeraty.

Cena poszczególnego numeru wynosi w 2012 roku – 5,00 zł.

Koszt prenumeraty całorocznej 2012 r. wynosi 20 zł.

Wpłaty należy kierować na konto Redakcji:

Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”

ul. Klasztorna 4

62-563 Licheń Stary

Bank Pocztowy S.A. o/Konin

85132014492762947520000001

z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty:

- okresu prenumeraty

- pełnych danych adresowych.

Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym okresie.

Istnieje możliwość zamówienia prenumeraty-prezentu dla bliskiej osoby. Należy wówczas na blankiecie podać imię, nazwisko i adres wpłacającego oraz imię, nazwisko i adres osoby, która ma otrzymać czasopismo.

 
Logowanie